BGphpBible

BGphpBible е проект стартиран по инициатива на ЕТ "Компютърни програми - Ваньо Георгиев" с намерение да се развива успоредно на програмата "Компютърна Библия". BGphpBible представлява набор от php скриптове, които позволяват текстовете от модулите на Компютърна Библия да се показват през локален или отдалечен сървър под формата на интернет страници. BGphpBible в работещ вид, можете да разгледате на адрес trinity-bg.org/b.

 

Проектът си поставя няколко цели:

1. Да бъде с отворен код, т.е. всеки, който желае да може безплатно да получи въпросните скриптове и да ги използва свободно според своето желание - да ги инсталира на своя компютър, да ги сложи на сървър в Интернет, да ги променя и/или допълва и т.н. - всичко позволено от условията на (GNU GPL).

2. Да се развива успоредно с програмата "Компютърна Библия", т.е. всички съществуващи или създавани в бъдеще за тази програма модули да може да се ползват и чрез BGphpBible.

3. Да бъде многоплатформена. Понеже реализации на php има за различни операционни системи и може да се съвместяват с различни софтуерни сървъри, то и всички потребители на такива системи ще получат достъп до материалите от "Компютърна Библия", която иначе работи само под Windows и няма изгледи да може да бъде приспособена за друга операционна система.

4. Да привлече помощници, които благодарение на отворения характер на проекта, да могат да участват в неговото подобряване и разпространяване.

 

Може да изтеглите BGphpBible от тук.

За теглене се предоставя последната, посочена в списъка с промените версия. Работещата на trinity-bg.org/b версия може да е и по-нова (ако не съм успял да отделя време да опресня файла за теглене). Моля, ако има несъответствие и желаете да получите, работещата на сайта версия, напомнете ми да я сложа за теглене.

Някои от модулите на Компютърна Библия във формат подходящ и за друга, различна от Windows операционна система, които са необходими за ползване с BGphpBible, можете да изтеглите от тук.

PHP скриптовете и директориите с модули трябва да се сложат в една и съща директория. За повече информация, разгледайте самите скриптове или пишете.

 

Приемат се предложение за създаване на нови модули, представящи и други преводи на Библията.

Нови модули се създават чрез програми, които се пишат специално за целта - конвертиране на даден текст от формата, който той има във формат на модул за "Компютърна Библия". Вече има такива програми за създаване на модули с Библия на македонски и сръбски.

 

BGphpBible вече се използва за създаване на нови библейски сайтове. (mkbible.net) Това, естествено, води до необходимост от въвеждане на промени и допълнения, и възникване на нови версии.

 

Списък на промените

26 юни 2007 г. - версия 1.0.0

В тези версия са добавени:

* Библийски паралел - отваря се при щракване върху номера на даден стих и показва този стих от всечки, сложени на сайта преводи на Библията.

* Смяната на превода отваря новия превод на същия стих, а не както до сега на Битие 1:1.

 

10 март 2007 г. - версия 0.2.3

В клас HLanguage е добавен и сръбски език с кирилица.

 

3 март 2007 г. - версия 0.2.2

* Включен е JavaScript-а motranslator, който позволява писане на кирилица и без наличие на съответна клавиатурна настройка на компютъра.

* Отделен е нов файл _options.php, който съдържа всички, специфични за даден сайт настройки. Във сложения за теглене .zip файл той е преименуван на _options-.php, за да не припокрива направените на даден сайт настройки.

 

27 февруари 2007 г. - версия 0.2.1

В клас HLanguage е добавен английски език, а към Библиите на сайта trinity-bg.org е включен и превода American Standard Version.

 

18 февруари 2007 г. - версия 0.2.0

Тази версия позволява лесно превеждане на интерфейса на BGphpBible на други езици. Включва преводи на български, английски и македонски.
Включва нов скрипт hlanguage.php, който описва клас HLanguage с функции за сортиране и др. според азбуката на езика (български, македонски), на който е Библията.

 

18 февруари 2007 г. - версия 0.1.0

Това е първата "номерирана" версия и в сравнение с предишната, първоначална версия има едно малко подобрение, не показва съобщение за грешка в php ако файловете с някоя Библия не съществуват.

 


Моля, пишете за всякакви въпроси, които Ви интересуват относно BGphpBible.