www.megimg.info - Dictionaries


Find:   

 Substring ·  Full-text ·  Case-insensitive

Онлайн речници!

Това е веб-интерфейс за речници във формат PtkDic. Речниците се съхраняват в база данни SQL.Изберете речник/речници/, в които да се извършва търсенето.


Българо_английски - английско_Български

+

Български правописен речник

речници


Други страници

MEGIMG - портал книги, статии, снимки
Православна музика Може да се правят плей-листи по име на песен


Dictionaries

DEU -> RUS
ENG -> ENG
ENG -> RUS
RUS -> RUS
SUO -> ENG

DEU <-> RUS
ENG <-> ENG
ENG <-> RUS
ENG <-> SUO
RUS <-> RUS

Deutsh
English
Russian
Suomea

Engligh Idioms (eng-eng)
Engligh Idioms (eng-rus)
English-English explanatory dictionary (main)
English-English explanatory dictionary (new words)
English-English explanatory dictionary (synonims)
English-Russian Mueller Dictionary (24th Edition)
English-Russian Mueller Dictionary (7th Edition, Accents)
English-Russian business dictionary
English-Russian computer dictionary
English-Russian dictionary
English-Russian dictionary (2)
English-Russian dictionary (3)
English-Russian economic dictionary
English-Russian slang dictionary
Finnish-English dictionary
German-Russian dictionary
New Dictionary of Contemporary Informal English
Russian-Russian Big Encyclopaedic Dictionary
Russian-Russian Dal's dictionary

Select All · Deselect All

You can use up to 19 dictionaries at once
(up to 19 in full-text search)


MEGIMG
Admin Interface