Православие

[[светци:категории:пророци]]

Следа: » пророци

Намирате се в: Начало » светци » категории » пророци

Вход

В момента не сте влезли! Въведете данните си долу, за да го направите. Бисквитките (cookies) трябва да са включени.

Вход

Пророци

Пророците са светци, които с помощта на Светия Дух са предизвестявали Божията воля и бъдещето идване на Спасителя.

Чрез истинските Си пророци Господ винаги е призовавал Своя народ към отвращение към всяка неправда и възвръщане към истинския път (4Ц. 17:13). В древността Бог винаги е говорил чрез пророците (Евр. 1:1). В техните пророчества е имало винаги сякаш два плана - по-близък и по-далечен. Пророците са говорили неизменно за идещия Месия (Ин 5:39; От 19:10) и най-ясно великите пророци на еврейския народ (Пс 21:2,17-19; Ис 9; 53; Иер 23:5-6; 31:31-34; Иез 34:23-24; Дан 9:25). (Виж също Указател на Месианските пророчества в Стария Завет).

Гръцката дума “профетес” и еврейската “наби” означават едно и също - “вестител, оратор”. Затова вярваме, че те са били глашатаи на Божията воля - слуги и уста Божии (ср. Изх 7:1-2), а не предсказатели на бъдещето.

Свещеното Писание нарича пророци както Авраам (Бит. 20:7), който вярвал в Бога, но не е изричал пророчества, така и Мойсей, който възвестил на народа целия закон, устройството на скинията и порядъка на богослужението, които Бог му открил. В Трета книга царе (18:19) служителите на Ваал (450 души) са наречени също пророци.

Някои от пророците са писатели на библейските пророчески книги:

  • четиримата пророци, наричани условно “големи пророци” поради относително по-големия обем на книгите им:
  • дванадесетте “малки” пророци:
  1. Свети пророк Осия (? — ?) Чества се на 17 октомври
  2. Свети пророк Иоил (? — ?) Чества се на 19 октомври
  • Други бележити пророци, които Църквата почита са:
  1. Иоан Предтеча (Йоан Кръстител)