Православие

[[светци:к:климент_римски]]

Следа: » климент_римски

Намирате се в: Начало » светци » к » климент_римски

Вход

В момента не сте влезли! Въведете данните си долу, за да го направите. Бисквитките (cookies) трябва да са включени.

Вход

Свети свещеномъченик Климент Римски

Житие

1)

Св. Климент бил трети син на Фавет и Матидия, богати и знатни езичници в Рим. След едно страшно корабокрушение майка му и двамата му братя изчезнали безследно. Безследно изчезнал и баща му, който отишъл да търси изгубените. Климент оплаквал родителите и братята си, като ги смятал за умрели. Постоянната мисъл за тяхната смърт го убедила, че всичко земно е краткотрайно. Той се мъчел да намери отговор на въпроса: всичко ли се свършва с тоя живот или има друг живот, задгробен? Потънал винаги в такива мисли, той ходел мрачен и натъжен, и не вземал участие в удоволствията на хората, които го обкръжавали. Случайно се запознал с един християнин, който му разказал за живота на Христа Спасителя и му открил, че Спасителят обещава вечно блаженство на Своите последователи. Сърцето на Климент се разпалило от желание да узнае повече за това утешително учение. За тая цел той решил да посети мястото на земната проповед и страдания на Спасителя, за да може да чуе там светите апостоли.

Провидението запазило живи всички членове на нещастното семейство и наредило след дълги години да се срещнат и съберат. В Кесария Климент приел Кръщение от св. ап. Петър и се присъединил към неговите ученици. В числото на последните именно Климент двамата по-големи свои братя, с които се бил разделил още на млади години. А по-късно те тримата, заедно с ап. Петър намерили първо майка си, а после и баща си. Старите родители забравили предишните скърби и мъки, благодарили на Бога и приели Кръщение от светия апостол.

Цялото семейство се върнало в Рим и, живеейки в почести и слава, не забравяло Бога. Много помагали на бедни и се стараели да разпространяват словото Божие. Климент бил особено ревностен към това свято дело. Той се намирал неотлъчно при ап. Петър във време на пребиваването му в Рим. Апостолът го ръкоположил за епископ преди своята смърт.

В тежкото време на гоненията Климент мъдро управлявал Църквата. Той обърнал мнозина към Христа. Избрал седем писари да записват подвизите на мъчениците и по такъв начин запазил за нас скъпоценни сведения за техните страдания. Във време на едно народно въстание езичниците се оплаквали против отричането от идолите и против успешната проповед на Климент. Вследствие на това император Траян (98-117 г.) го изпратил на заточение в Херсон Таврически (Крим) заедно с много вярващи.

На мястото на изгнанието, близо до гр. Херсон или Корсун, Климент намерил много християни, които били осъдени на тежка работа в каменоломните. Пристигането на Климент ги утешило. Светият епископ ги ободрявал и се трудел заедно с тях. Работниците нямали вода, но Господ по чудесен начин посочил на Климент бистър извор, водата на който имала лечебна сила. Слухът за церителната сила на чудесната вода се разпространила по цялата околност. Мнозина дохождали при Климента и той на всички проповядвал словото Божие. По такъв начин множество люде всеки ден се присъединявали към Църквата и приемали Кръщение от него в чудесния извор. Но злобата на гонителите скоро спряла ревността на епископа. Искали да го принудят да принесе жертва на боговете, и когато той отказал това, осъдили го на смърт. Турили го в лодка, привързали котва на шията му и го хвърлили в Черно море.

В ІХ век славянските просветители св. св. Кирил и Методий дошли в Херсон, по чудесен начин открили мощите на св. Климент и, като ги извадили от морето огнесли част от тях в Рим. Другата част останала в Херсон и по-късно била пренесена в Киев от св. княз Владимир. Древната църква “Св. Климент” в Рим била построена върху основите на дома на свещеномъченика. В нея били поставени мощите на св. Климент. В нея бил погребан и славянският просветител св. Кирил (†869).

КЛИМЕНТ РИМСКИЙ

Климент I (Clemens Romanus)

Родился в Риме в богатой и знатной семье. Силой обстоятельств с детства разлученный с родителями, Климент воспитывался у чужих людей. Живя в Риме, юноша получил прекрасное образование, был окружен роскошью, приближен к императорскому двору. Но его не радовали утехи, языческая премудрость не увлекала его. Он стал задумываться над смыслом жизни. Когда в столицу дошли вести о Христе и Его учении, святой Климент оставил дом и имение и отправился в те земли, где проповедовали апостолы.

В Александрии Климент встретил святого апостола Варнаву, слова которого слушал с глубоким вниманием, всем сердцем воспринимая силу и истину Слова Божия. Прибыв в Палестину, святой Климент принял крещение от святого апостола Петра и стал его ревностным учеником и постоянным спутником, разделяя с ним его труды и страдания. Климент был также сотрудником апостола Павла в его апостольской проповеди (Флп. 4, 3) Святой апостол Петр незадолго до своих страданий рукоположил святого Климента во епископа города Рима. После кончины апостола, а за ним святого Лина, епископа Римского (67-79), и его преемника, святого епископа Анаклета (79-91), на Римской кафедре находился святой Климент (с 92 по 101 год).

Добродетельная жизнь, милосердие и молитвенный подвиг святого папы Климента обратили многих ко Христу. Так, однажды в день Пасхи им были крещены сразу 424 человека. Среди крещеных были люди всех сословий: рабы, правители, члены императорской семьи. Язычники, видя успехи его апостольской проповеди, донесли на святителя Климента императору Траяну (98-117), обвинив святого в том, что он хулит языческих богов.

По преданию, император изгнал святого Климента из столицы, отправив его в Крым, на работы в инкерманские каменоломни недалеко от города Херсонеса. Многие из учеников святителя последовали за ним, предпочтя добровольное изгнание разлуке с духовным отцом. Прибыв на место ссылки, святой Климент встретил много верующих христиан, осужденных работать в тяжелых условиях, совершенно без воды. Он помолился вместе с осужденными, и Господь в образе Агнца явил ему место источника, из которого излилась целая река. Это чудо привлекло к святителю Клименту множество людей. Слушая ревностного проповедника, сотни язычников обращались ко Христу. Каждый день крестилось по 500 человек и более. И там, в каменоломнях, был вырублен храм, в котором он священнодействовал.

Апостольская деятельность святого вызвала гнев императора Траяна, и он приказал утопить святого Климента. Мученика ввергли в море с якорем на шее. Это произошло в 101 году.

По молитвам верных учеников святителя, Корнилия и Фивы и всего народа море отошло, и люди нашли на дне в нерукотворном храме (“Ангельской церкви”) нетленное тело своего пастыря. После этого ежегодно в день мученической кончины святителя Клименты море отступало и в течение семи дней христиане могли поклоняться святым его мощам. Только в IX веке, во время царствования Константинопольского императора Никифора (802-811), по Божиему попущению, мощи святого Климента стали недоступны для поклонения на 50 лет.

При императоре Михаиле и матери его Феодоре (855-867) Херсонес посетили равноапостольные Кирилл и Мефодий. Узнав о сокрытых мощах святого Климента, они побудили епископа Херсонесского Георгия к соборной молитве ко Господу об открытии мощей священномученика. После соборного служения святых Кирилла и Мефодия и прибывшего с ними из Царьграда духовенства и усердной молитвы все собравшихся на поверхности моря в полночь чудесно появились святые мощи епископа Климента. Их торжественно перенесли в город в церковь святых Апостолов. Часть мощей была принесена святыми Кириллом и Мефодием в Рим, а святая глава впоследствии принесена в Киев святым равноапостольным князем Владимиром (+ 1015) и положена в Десятинной церкви вместе с мощами святого Фивы, где был устроен придел во имя святого Климента.

Ныне глава святителя Климента пребывает в числе мироточивых глав, хранящихся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Память священномученика свято чтится в России. Издревле ему посвящались многие храмы.

Труды

Икона Климента папы Римского со сценами жития на фоне. Пермская икона. Первая половина 17 века

Несомненная близость сщмч. Климента к двум названным апостолам служит причиной, что его имя носят два важнейших канонических памятника первобытной церкви: “правила святых апостолов” и “постановления апостольские”. Доказано, однако, что оба эти произведения, в той редакции, в какой сохранились до нашего времени, не принадлежат ему.

Принадлежность Климента двух окружных “посланий к (христианским) девственницам”, по мыслям вполне согласных с его подлинным учением, также оспаривается многими.

Несомненно подлинным его творением считается известное под его именем “Первое послание к коринфянам”, в котором он старается склонить к миру враждующие коринфские партии и подчинить их власти законной иерархии. Оно представляет собой первый по времени, после творений апостольских, письменный памятник христианского учения (написано около 97 г. после Р. Х.) и пользовалось в древней церкви особенным уважением: его читали в церквях наряду с посланиями апостольскими и оно помешалось в одних кодексах с ними.

“Второе послание к коринфянам”, в неполном составе в первый раз открытое, с именем Климента, в александрийском кодексе Библии (V в.), а в полном составе в 1875 г. найденное митрополитом Никифором Вриеннием в Константинопольской патриаршей библиотеке, также возбуждало большие споры относительно принадлежности его Клименту, которая, однако, более чем вероятна. Это послание есть не что иное, как гомилия, произнесенная Климентом в Риме и с некоторыми изменениями отправленная им в виде послания в Коринф, и представляет образец тех первобытных церковных поучений, какие слагались по примеру апостольских наставлений и согласно с их требованиями о безыскусственности учительской речи.

Клименту Римскому приписывается еще сочинение, известное под названием “Клементины”, в котором содержится сравнительное изложение учения христиан иудействовавших и христиан из язычников: автор заметно склоняется на сторону первых. Одна редакция их носит название: “Беседы (homiliae) Климента Римского”; здесь речью живой и даже художественной рассказывается о путешествиях апостола Петра, о его прениях с Симоном-волхвом, Аппианом, Афинодором и др. Другая редакция носит название “Воспоминаний Климента” (recognitiones) и представляет распространенную и варьированную версию предыдущей. В ней Климент представляется спутником апостола в его путешествиях, во время которых Климент находит своих родителей и братьев, о которых долго ничего не знал, и ведет с ними беседы. Апостол Петр является здесь горячим сторонником христиан иудействующих, развивает воззрения, близкие к учению евионитов, в противоположность Симону-волхву, который представляется защитником взглядов Павла, апостола язычников. Кроме того, известны: а) сокращение (epitome) бесед и б) отрывочные фрагменты из “бесед” и “воспоминаний”. Происхождение “Клементин” относят ко времени не ранее 171 г. и не позже 217 г. (в первый раз они упоминаются у Оригена, около 230 г.). Обыкновенно думают, что “Клементины” — произведение кого-либо из сирийских еретиков второго века: это доказывается тем, что отношения двух первых лиц св. Троицы представлены здесь несогласно со Св. Писанием, отвергается вечность мучений и Иисус Христос ставится наряду с Моисеем. Как памятник апокрифической литературы первобытного христианства, “Клементины” не лишены интереса, и в этом смысле усердно изучались Бауром и другими учеными тюбингенской школы.

Из старых изданий сочинений К. лучшее — Миня, “Patrologiae cursus” (ser. lat., т. I); затем Hilgenfeld, “Novum Testamentum extra canonem receptum”. “Recognitiones” издал Герздорф (Лейпциг, 1838), гомилии — Лагард (Лейпциг, 1865), Послания к девственницам — Беелен (Лувен, 1856). Новейшее издание одного греческого текста — митрополита Вриенния (Константинополь, 1875).

Русский перевод посланий — в “Памятниках древней христианской письменности” 1861 г. и в издании Преображенского (Москва, 1875); второе послание здесь лишь в количестве первых 12 глав; русский перевод найденных Вриеннием остальных восьми глав — в сочинении профессор Н. И. Барсова: “История первобытной христианской проповеди” (СПб., 1885); там же указание всей литературы о Клименте Римском.

1) Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий Бончев