Православие

[[творби_на_други:л:лактанций]]

Следа: » лактанций

Намирате се в: Начало » творби_на_други » л » лактанций

Вход

В момента не сте влезли! Въведете данните си долу, за да го направите. Бисквитките (cookies) трябва да са включени.

Вход

Това е стара редакция на документа


Творби от Лактанций Люций Целий Фирмиан (Lactantius)

Лактанций

 • За смъртта на гонителите - написано е в 314 или 315 г.Описва с безпощаден език жестокостта на гонителите на християните и посочва трагичния край особено на императорите Диоклетиан, Галерии, Максимин, Максенций до смъртта на Лициний. Съчинението завършва с молитва за траен мир.
 • За божественото сътворение (De opificio Dei)

Написано е около 304 г. и е отправено до предишен ученик на автора — Деметриан. Насочено е против епикурейското учение, като се доказва, че човек е Бо¬жие творение, микрокосмос, и се посочват свойствата и значението на тя¬лото и душата, красотата и целесъобразността на човешкия организъм и превъзходството на човека с неговия разум над другите твари.

 • Божествени поучения (Divinae institutiones) - главното съчинения на Лактанций, написано е между 304 и 313 г. То представлява апология на християнството, систематично изложение на християнското учение.Състои се от следните 7 книги:
 1. За фалшивата религия / За лъжливата религия (De falsa Religione)
 2. За произхода на грешките / За произхода на заблудите (De origine erroris)
 3. За фалшивата правда / За лъжливата мъдрост на философите (De falsa sapientia)
 4. За истинската мъдрост и религия / За истинската мъдрост и истинската религия (De vera sapientia et religione)
 5. За правото / За правдата (De justitia)
 6. За истинското почитание / За истинското богослужение (De vero cultu)
 7. За щастливия живот / За блажения живот (De vita beata)
 • Извлечение от Божествените наставления (Epitome Divinarum institutionum ) — извършено около 315 г. от самия Лактанций в 72 глави по молба на „брат“ Пендатий, в които са направени някои подобрения и допълнения на предишния текст.
 • За божествения гняв / За гнева Божи (De ira Dei) — написано е не по-рано от 313 г. Против епикурейците и стоиците привежда доказателства, че Бог е не само милостив, но и справедлив, като награждава добрите и наказва злите.
 • За птицата Феникс / ЛЕГЕНДА О ФЕНИКСЕЗа птицата Феникс (De ave phoenice) — поетична творба в 85 двустишия, в която е преразказано древното сказание за тази птица, което се среща у Херодот и в Първото послание на св. Климент Римски до коринтяни (25 гл.), като символ на възкресението и безсмъртието — на всеки 1000 години тя се самоизгаря и от праха възкръсва за нов живот.

—- Незапазени съчинения упоменати от блаж. Иероним:

 • Гощавка (Symposiumт)
 • Пътуване от Африка до Никомидия (Hodoeporicum Africa usque Nicomediam)
 • Граматика
 • До Асклепиад — две книги (Ad Asclepiadem libri duo)
 • Четири книги писма до Проб (Ad Probum epistolarum libri quattuor)
 • Две книги писма до Север (Ad Severum epistolarum libri duo)
 • Две книги писма до своя приятел Деметриан (Ad Demetrianum auditorem suum epistolarum libri duo)