Православие

[[playground:playground]]

Следа:

Намирате се в: Начало » playground

Вход

В момента не сте влезли! Въведете данните си долу, за да го направите. Бисквитките (cookies) трябва да са включени.

Вход

Разлики

Тук са показани разликите между избраната версия на страницата и текущата.

playground:playground [2008/04/27 13:36]
marin
playground:playground [2010/11/07 16:43] (текущо)
Ред 1: Ред 1:
-====== Заглавие ниво 1 ====== +====== PlayGround ======
-(([[playground:playground#2:23|ГЛАВА 2.]])) +
-===== ГЛАВА 1. ===== +
- +
-1. Книга за живота на Иисуса Христа, Син Давидов, Син Авраамов. +
-2. Авраам роди Исаака; Исаак роди Иакова; Иаков роди Иуда и братята му; +
-3. Иуда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди Есрома; Есром роди Арама; +
-4. Арам роди Аминадава; Аминадав роди Наасона; Наасон роди Салмона; +
-5. Салмон роди Вооза от Раав; Вооз роди Овида от Рут; Овид роди Иесея; +
-6. Иесей роди цар Давида; цар Давид роди Соломона от Уриевата жена; +
-7. Соломон роди Ровоама; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса; +
-8. Аса роди Иосафата; Иосафат роди Иорама; Иорам роди Озия; +
-9. Озия роди Иоатама; Иоатам роди Ахаза; Ахаз роди Езекия; +
-10. Езекия роди Манасия; Манасия роди Амона; Амон роди Иосия; +
-11. Иосия роди Иоакима; Иоаким роди Иехония и братята му - през време на преселението Вавилонско. +
-12. А след преселението Вавилонско Иехония роди Салатииля; Салатиил роди Зоровавеля; +
-13. Зоровавел роди Авиуда; Авиуд роди Елиакима; Елиаким роди Азора; +
-14. Азор роди Садока; Садок роди Ахима; Ахим роди Елиуда; +
-15. Елиуд роди Елеазара; Елеазар роди Матана; Матан роди Иакова; +
-16. Иаков роди Иосифа, мъжа на Мария, от която се роди Иисус, наричан Христос. +
-17. И тъй, всички родове от Авраама до Давида са четиринайсет рода; и от Давида до Вавилонското преселение - четиринайсет рода; и от Вавилонското преселение до Христа - четиринайсет рода. +
-18. А рождението на Иисуса Христа стана тъй: след сгодяване на майка Му Мария за Иосифа, преди още да бяха се те събрали, оказа се, че тя е непразна от Духа Светаго. +
-19. А Иосиф, мъж й, понеже беше праведен и не желаеше да я осрами, поиска тайно да я напусне. +
-20. Но когато намисли това, ето, Ангел Господен му се яви насъне и каза: Иосифе, син Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си; защото заченалото се в нея е от Духа Светаго; +
-21. тя ще роди Син, и ще Му наречеш името Иисус; защото Той ще спаси народа Си от греховете му. +
-22. А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който каза: +
-23. "ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди Син, и ще Му нарекат името Емануил",* което ще рече: с нас е Бог. +
-24. Като стана от сън, Иосиф направи, както му бе заповядал Ангелът Господен, и прие жена си. +
-25. И не познаваше я, докле тя роди своя първороден Син; и той Му нарече името Иисус. +
- +
- +
-* Това място е по превода на 70-те, по който новозаветните свещени писатели току-речи изключително привеждат в съчиненията си места от Ветхия Завет. +
- +
-===== ГЛАВА 2. ===== +
- +
- +
-1. А когато се роди Иисус във Витлеем Иудейски в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток дойдоха в Иерусалим и казваха: +
-2. де е родилият се Цар Иудейски? Защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним. +
-3. Като чу, цар Ирод се смути, и цял Иерусалим с Него. +
-4. И като събра всички първосвещеници и книжници народни, питаше ги: де трябва да се роди Христос? +
-5. А те му казаха: във Витлеем Иудейски; защото тъй е писано чрез пророка: +
-6. "и ти, Витлееме, земя Иудина, никак не си най-малък от Иудините воеводства; защото от тебе ще излезе Вожд, Който ще пасе Моя народ Израиля". +
-7. Тогава Ирод тайно повика мъдреците и узна от тях точно за времето, когато се е появила звездата, +
-8. и, като ги изпрати във Витлеем, каза: идете, разпитайте грижливо за Младенеца и, като Го намерите, обадете ми, за да ида и аз да Му се поклоня. +
-9. Те изслушаха царя и заминаха. И ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря над мястото, дето беше Младенецът. +
-10. А като видяха звездата, те се зарадваха с твърде голяма радост. +
-11. И като влязоха в къщата, намериха Младенеца с майка Му Мария и паднаха, та Му се поклониха; и като отвориха съкровищата си, принесоха Му дарове: злато, ливан и смирна. +
-12. И като получиха насъне откровение да се не връщат при Ирода, те заминаха по друг път за страната си. +
-13. А след като си отидоха, ето, Ангел Господен се явява насъне Иосифу и казва: стани, вземи Младенеца и майка Му, и бягай в Египет, и остани там, докле ти кажа; защото Ирод ще търси Младенеца, за да Го погуби. +
-14. Той стана, взе Младенеца и майка Му нощем, и замина за Египет; +
-15. и там стоя до смъртта Иродова, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: "от Египет повиках Сина Си". +
-16. Тогава Ирод, като се видя подигран от мъдреците, твърде много се ядоса и прати, та изби всички младенци във Витлеем и във всичките му предели, от две години и надолу, според времето, което бе точно узнал от мъдреците. +
-17. Тогава се сбъдна реченото от пророк Иеремия, който казва: +
-18. "глас бе чут в Рама, плач и ридание, и писък голям; Рахил плачеше за децата си, и не искаше да се утеши, защото ги няма". +
-19. А след като умря Ирод, ето, Ангел Господен се явява насъне Иосифу в Египет +
-20. и казва: стани, вземи Младенеца и майка Му и иди в земята Израилева, защото измряха ония, които търсеха душата на Младенеца. +
-21. Той стана, взе Младенеца и майка Му, и дойде в земята Израилева. +
-22. Но като чу, че в Иудея царува Архелай, наместо баща си Ирода, уплаши се да иде там; и след като получи откровение насъне, замина за пределите Галилейски +
-==== 2:23 ==== +
-23. и, като дойде, засели се в един град, наричан Назарет, за да се сбъдне казаното чрез пророците, че Той ще се нарече Назорей.+